Logo LVZM vzw

Info - allerlei

De enige officiële kalender vindt u onder Wedstrijden.

Bij aanvang van het seizoen moet elke ploeg over minstens 8 actieve leden beschikken !

De terreinafgevaardigde moet minstens 18 jaar zijn !

LVZM vzw speelt zaalvoetbal volgens de spelreglementen van de V.Z.V.B.

LVZM vzw heeft een eigen intern reglement.

Er wordt tijdens de wedstrijden gespeeld met half-tikkende ballen.

Reglement balbehandeling doelman.

De thuisploeg belt de wedstrijduitslag uiterlijk voor middernacht door naar 0900 28 8 28.
Enkel indien het systeem niet werkt, kan u de uitslag SMS-en naar Steven Pauwels op 0479 28 12 63 (wedstrijdnummer vermelden).

Voor dringende vragen kan u bellen naar de competitieleider.

Voor niet dringende vragen kan u mailen naar de Info mailbox.

Bij een niet gespeelde wedstrijd, of indien u forfait dient te geven, steeds de competitieleider verwittigen.

Indien u de competitieleider niet kan bereiken, gelieve een boodschap achter te laten.

Armbanden in de neutrale zone

Kleur Thuisploeg Bezoekers
Wit Terreinafgevaardigde  
Rood Coach Coach
Oranje Dokter - Verzorger Dokter - Verzorger
Contrasterende kleur(en) Kapitein Kapitein
Driekleur Terreincommissarissen Afgevaardigde
Groen   Hulpcoach

Ethias

Polisnummer : 45.052.060
Ethias schrijft geen brieven of geeft geen boetes bij het verkeerd invullen van de ongevalsaangifte.
Er wordt gewoon niets uitbetaald en het formulier wordt vertikaal geklasseerd !
Daarom een document met handige informatie bij het invullen van een ongevalsaangifte.